วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จงอยู่เพื่อให้ก่อนที่จะรับ

                                                    "จงอยู่เพื่อให้ก่อนที่จะรับ"

มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมเห็นแก่ตัวกันทุกคน เพื่อให้อยู่รอด และเอาความสบายเข้าตัว................... ....มันเป็นเรื่องจริงที่ตราบใดเรายังไม่บวชเพื่อมุ่งชีวิตสู่การหลุดพ้น..... ก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้นเอง!!.... ปัญหาก็คือ คนอื่นชังหัวมัน ความเห็นแก่ตัวมันจะยิ่งหนาขึ้นทุกวัน ก่อนจะเกิดเป็นความเคยชินทีล่ะน้อยๆ  จนกลืนกินตัวตนของเราไป สู่วิถีโควจรแห่งความเห็นความเห็นแก่ตัว ไม่สนจิต สนใจ ผู้อื่น จนแม้กระทั้งคนที่ใกล้ชิดตัวเรามากที่สุด..... คนเหล่านี้มักจะหาความเจริญยาก ไม่ก้าวหน้าในชีวิต.......

คนที่อยู่เพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่น คิดและเห็นอกเห็นใจคนอื่น เป็นนิสัย ให้ก่อนที่จะรับ คนเหล่านี้จะมีแรงดึงดูด ให้คนเห็นความดีเห็นอกเห็นใจ จพทำการใดๆ ก็จะมีแต่คนช่วยเหลือ

                                        คำคมชีวิตต้องสู้ "จงอยู่เพื่อให้ก่อนที่จะรับ"